Monthly Archives

January 2017

    Skin care

    Về Kem Mắt ( P1 )

    January 7, 2017

    Mỗi lần làm workshop hay dự event về dưỡng da. Câu hỏi Mi nghe nhiều thứ hai sau kem dưỡng ẩm đó là cách dưỡng mắt và những sản phẩm chăm sóc da vùng mắt. Thú thật với các bạn, Mi là một người rất hay quên dưỡng vùng này, nhưng mỗi khi quên Mi bật dậy làm cho xong rồi mới ngủ, nhìn lại thấy mình chưa có một bài viết nào viết về kem dưỡng mắt thế nên…

    Continue Reading